Diagnostika psychomotorického vývoje u dětí 2-6 let 1 200 Kč
Náprava v oblastech psychomotorického vývoje u dětí 2-6 let  300 Kč / 1 sezení (cca 20 minut)
Služby psychologa/speciálního pedagoga          
(práce s dítětem)     
800 Kč / 1 sezení (cca 50 minut)
Rodičovská konzultace 500 Kč /1 sezení (cca 30 minut)

Platbu je možné uskutečnit přímou úhradou během sezení nebo převodem na bankovní účet.

Pokud se nemůžete na schůzku dostavit, omluvte se prosím (emailem, telefonicky) co nejdříve. Při omluvě méně jak 24 hodin předem žádáme o uhrazení 50 % z ceny sezení.

Nejsme vázáni smlouvami se zdravotními pojišťovnami, poskytujeme péči za přímou úhradu. Výhodou je úplná anonymita - o péči nejsou vedeny žádné oficiální záznamy pod Vaším jménem.

Většina pojišťoven poskytuje příspěvek na psychologicko-terapeutické služby, informujte se u své pojišťovny.