Psychologicko-terapeutické centrum pro děti 2-12 let

Pokud si jako rodiče nejste jisti výchovou dětí nebo cítíte sebemenší pochyby ve vztahu dítě a rodič, potom určitě není třeba panikařit, dejte sami sobě i dítěti čas a prostor. Nadechněte se a pozorujte konkrétní situace ve fázích. Zpomalte a sledujte, ve kterém okamžiku se situace začne bortit nebo vymykat normálu nebo vás prostě jen naštve.

Možná se vám podaří najít bod zvratu a uvědomit si příčinu a následek.  A pokud ne, tak nic nevzdávejte. Hledejte cesty, sdílejte své pocity a potřeby, čtěte knihy a choďte hodně na procházky. Nebo zavolejte nám. Najdeme cestu společně!

Naše centrum nabízí první pomoc u dětí, které mají potíže s adaptací v novém prostředí, s komunikací se svým okolím anebo samy se sebou, se svými pocity a potřebami.

Nabízíme:

 • Psychologické služby
 • Služby speciálního pedagoga
 • Diagnostiku a nápravu v oblasti psychomotorického vývoje dětí 2- 6 let

Konkrétně:

 • Individuální terapeutickou podporu dítěte a s tím spojené poradenství pro rodiče
 • Posouzení psychomotorického vývoje dětí do 6 let věku
 • Posouzení školní zralosti a úrovně poznávacích procesů
 • Diagnostiku rozumových schopností
 • Podporu sociálních dovedností a sebedůvěry dítěte
 • Systematickou podporu při výukových potížích, podpora rodinného prostředí
 • Spolupráci s PPP, SPC
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci pro předškolní děti
 • Individuální vedení zaměřené na stimulaci oslabených oblastí ve vývoji (grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Kontinuální psychologickou podporu od období těhotenství, porodu, poporodního období, které může dále pokračovat s vývojem dítěte

Pomůžeme Vám definovat potřeby dítěte, najít prostředky a cestu k vyřešení potíží a nastavit rodinné vztahy tak, abyste jako rodina uměli překonávat překážky v klidu a harmonii.